Używamy ciasteczek do celów statystycznych aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej polityce prywatności i cookies.

Regulamin konkursu na fanpage'u

Dodano: 28 sierpnia 2015 Autor: Administrator

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest przez firmę Psychopraca - Ewa Kaczorowska, z siedzibą w Łodzi (91-456), Łagiewnicka 80/98 lok. 168, NIP 726-26-08-137, REGON 361890362.

2. Konkurs ma charakter ogólnopolski i prowadzony jest wyłącznie w internecie, w terminie od XX.XX.2015 do XX.XX.2015

3. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prowadzony konkurs. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.


§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, z wyjątkiem osób wymienionych w pkt 2 § 2.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, a także osoby będące ich: małżonkami, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, powinowatymi w linii prostej, jak również osoby pozostające z tymi pracownikami we wspólnym pożyciu albo związani z nimi węzłem przysposobienia lub kurateli.

3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz opublikowanie odpowiedzi na pytanie „Który produkt z naszego sklepu najbardziej chciał(a)byś mieć i dlaczego?” pod postem konkursowym w terminie trwania konkursu.

5. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez wstawienie komentarza pod postem konkursowym.

6. Każdy Uczestnik może zgłosić się do Konkursu tylko raz.

7. Wyboru zwycięzcy dokona spośród opublikowanych komentarzy dokona zespół portalu Psychopraca.net, po upływie terminu trwania Konkursu, czyli po 31.08.2015

8. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o wygranej w wiadomości prywatnej na Facebooku i/lub poprzez oznaczenie w komentarzu pod postem konkursowym.

9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika w komentarzu pod postem konkursowym.

 

§ 3. NAGRODY

1. Nagrodą jest kupon rabatowy o wartości 10 zł, do wykorzystania w sklepie z gadżetami Psychopracy.net (http://psychopraca.cupsell.pl), funkcjonującym w ramach serwisu Cupsell.pl.

2. Kupon rabatowy można wykorzystać wyłącznie w sklepie Psychopracy (http://psychopraca.cupsell.pl); kuponu nie można wykorzystywać w innych sklepach z gadżetami prowadzonych w ramach serwisu Cupsell.pl.

3. Kupon rabatowy należy podać przy zamówieniu składanym w sklepie http://psychopraca.cupsell.pl - rabat zostanie naliczony automatycznie.

4. Za przyjęcie zamówienia i płatności, naliczenie rabatu, wysyłkę zamówionych produktów oraz ich ewentualną reklamację odpowiedzialny jest serwis Cupsell.pl, którego Regulamin musi zostać zaakceptowany przez Uczestnika przy składaniu zamówienia.

5. Kupon rabatowy zostanie wysłany do zwycięzcy poprzez wiadomość prywatną w portalu Facebook, maksymalnie w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.

6. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.

 

§ 4. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestnika w terminie do 7 dni od zaistnienia uchybienia. Uczestnik powinien przesłać reklamację w prywatnej wiadomości do strony Psychopraca.net na Facebooku (http://www.facebook.com/Psychopracanet). Uczestnik jest zobowiązany do podania w reklamacji:

- wyraźnego oznaczenia Uczestnika, pozwalającego na jego identyfikację

- wyraźnego określenia przedmiotu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem przyczyny ich wniesienia

- dokładnej daty zdarzenia

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu.

3. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 1 nie będą rozpatrywane.

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych w konkursie jest:

Psychopraca- Ewa Kaczorowska
www.psychopraca.net
91-456 Łódź, ul. Łagiewnicka 80/98, lok. 168
NIP 726-26-08-137 REGON 361890362   

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

Komentarze (0)

Brak komentarzy.